Uutislistaukseen

Vehreää metsää, jossa on sammalpeitteisiä kivenlohkareita ja isokokoisia mäntyjä. Espoon seurakunnat on rauhoittanut Pohjois-Espoon Velskolasta 50 hehtaaria metsää seuraavan 20 vuoden ajaksi. Kuva: Esko Jämsä.

Espoon seurakuntien ympäristöpolitiikka sai vihreää valoa

17.12.2020 08.00

Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt uuden, yhteisen ympäristöpolitiikan. Se on voimassa 2021-2030.

- Ympäristöpolitiikalla edistetään hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä tavoitteita, resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan toteuttamista taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, Espoon seurakuntayhtymän kehityspäällikkö Kerttuli Boucht tiivistää. Kokonaisvaltaista, uutta ympäristöjärjestelmää on valmisteltu Espoon seurakuntien ympäristöryhmässä. Boucht toimii moniammatillisen työryhmän puheenjohtajana.

Yhdeksän teesiä

Espoon seurakuntien ympäristöpolitiikka kiteytyy yhdeksään teesiin. Tavoitteena on, että seurakuntien ja seurakuntayhtymän ympäristötyö vahvistaa espoolaisten luontosuhdetta ja kannustaa kestävään elämäntapaan.

Seurakuntayhtymä tavoittelee kaikkien kiinteistöjensä hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tähän ei lasketa mukaan niitä kiinteistöjä, joista on päätetty luopua.

- Tavoitteena on luopua vähällä käytöllä olevista tiloista ja lisätä tilojen yhteiskäyttöä, Kerttuli Boucht kertoo.

Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan menetelmillä, jotka ovat ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä.

Hautausmaita ja viheralueita hoidetaan niin, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Esimerkiksi hautausmailla on jo nyt vaihdettu polttomoottorikäyttöisiä pienkoneita sähkökäyttöisiin.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita. Ympäristöpolitiikkaan on niin ikään kirjattu ilmastoystävällisen ruoan suosiminen ja ruokahävikin minimointi.

Politiikka linjaa, että ympäristöohjelman tavoitteita toteutetaan määrätietoisesti seurakuntayhtymän voimassa olevan strategian resurssilinjaukset huomioiden.

Ympäristöpolitiikan käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti kaksi pontta. Ensimmäisessä kehotetaan yhteistä kirkkoneuvostoa selvittämään, aiheuttaako hyväksytty ympäristöpolitiikka muutostarpeita muun muassa voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin. Toisen ponnen mukaan avohakkuista pitäydytään Espoon ja Kirkkonummen metsien alueilla, kunnes niitä koskeva metsäsuunnitelma on valmisteltu ja hyväksytty uudelleen. 

Taustalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Ympäristöjärjestelmä nojautuu kirkon ympäristöohjelman lähtökohtiin: evankelis-luterilaisen kirkon Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus 2008 -ilmasto-ohjelmaan, Hiilineutraali kirkko 2030 -linjauksen teologisiin perusteisiin ja Luterilaisen maailmanliiton luterilaisen ekoteologian ajattelun Creation – Not for Sale -asiakirjaan. Ympäristöjärjestelmän taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

- Useat niistä toteutuvat jo osana seurakuntien ja seurakuntayhtymän Kirkko Espoossa -strategian arvoja ja visiota sekä seurakuntien tulevaisuusasiakirjoja, Kerttuli Boucht kertoo.

Tarkemmat toimenpiteet ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi yksilöidään ympäristöohjelmassa ja -kasvatussuunnitelmissa. Ympäristöohjelmasta päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Vuoden 2021 aikana seurakuntaneuvostot saavat käsiteltäväkseen paikallisesti laaditut, käytännönläheiset ympäristökasvatussuunnitelmat. Tämän jälkeen ajankohtaiseksi tulee SFS ISO 14001 –sertifikaatin hakeminen.

- Uskomme, että tämä on yksi tapa lisätä kirkon ympäristötyön näkyvyyttä ja oman ympäristötyömme vertailtavuutta muiden toimialojen toimijoihin ja työnantajiin, hallintojohtaja Risto Hämäläinen toteaa.