Uutislistaukseen

Boliviassa vahvistetaan naisia toimimaan oikeuksiensa puolesta ja kehitetään toimeentulolähteitä naisten ta... Boliviassa vahvistetaan naisia toimimaan oikeuksiensa puolesta ja kehitetään toimeentulolähteitä naisten taloudellisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Kuva: Suomen Lähetysseura.

Espoon seurakuntien kirkollisveroista 4,1 % kansainväliseen apuun ja lähetystyöhön

18.3.2021 12.08

Espoolaiset tukevat kirkollisverojen kautta kymmeniä hankkeita ympäri maailmaa.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto jakoi kansainvälisen apuun ja lähetystyöhän 1,66 miljoonan euron määrärahan. Summa on 4,1 prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta. Lähetys ja kansainvälinen diakonia ovat seurakunnan työtä, jota tehdään yhteistyökumppaneina toimivien lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.  Järjestöt käyttävät saamansa määrärahan ulkomaiseen työhön, joka on lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa, kirkollista kehitysyhteistyötä tai humanitaarista avustamista.

Espoon seurakuntien määrärahaa käytetään kymmeniin eri hankkeisiin järjestöjen työalueilla Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.

Suomen Lähetysseura käyttää avustusta mm. naisten ja vammaisten oikeuksien vahvistamiseen Boliviassa, Botswanassa ja Kambodžassa. Etiopiassa tuetaan pienviljelijöitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Suomen Pipliaseuran määrärahalla tuetaan naisten lukutaitoa Afrikassa. Kansanlähetyksen kautta tukea menee laajalti myös Eurooppaan, esimerkiksi Virossa tehdään evankeliointia, kehitysvammais- ja diakoniatyötä, Kyproksella medialähetystyötä ja Kreikassa työskennellään pakolaisten parissa. Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa vahvistetaan naisten ja syrjäytettyjen toimeentuloa tukemalla pienyrittäjyyttä ja osuuskuntatoimintaa. Rauhantyössä tuodaan yhteen uskonnollisia ja konservatiivisia päättäjiä ja pitkittyneiden paikallisten konfliktien osapuolia.

Suurimmat summat jaettiin Kirkon Ulkomaanavulle, jonka osuus oli noin 590 000 euroa, ja Suomen Lähetysseuralle, joka sai noin 540 000 euroa. Tukea annettiin kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Jakamattoman kansainvälisen vastuun määräraha (1 660 500 euroa) jaettiin seuraavasti:
• Suomen Lähetysseura - 539 728 euroa
• Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys - 85 349 euroa
• Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland - 14 014 euroa
• Suomen Pipliaseura - 66 602 euroa
• Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys - 153 878 euroa
• Lähetysyhdistys Kylväjä - 115 836 euroa
• Medialähetys Sanansaattajat - 97 786 euroa
• Kirkon Ulkomaanapu - 587 302 euroa

Määrärahan saajat raportoivat määrärahan käytöstä. Järjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Nyt jaetun määrärahan lisäksi talousarviossa on kansainväliseen diakoniaan varattu myös 10 000 euroa ystävyysseurakuntatyöhön, 30 000 euroa Suomen Merimieskirkolle sekä 120 000 euroa katastrofiavustuksiin.