Uutislistaukseen

Lapset ja ohjaaja istuvat lattialla leikkimässä iloisina. Seurakunnat panostavat lasten toimintaan. Karakappelin päiväkerhossa leikkejä kuvasi viime keväänä Jani Laukkanen.

Seurakuntien toiminta jatkuu laajana - kiinteistöjen vähentäminen tarpeen lähivuosina

16.12.2021 10.47

Vuoden 2022 talousarvio ja seuraavan kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Espoon seurakuntien ensi vuoden talousarvio perustuu yhden prosentin kirkollisveroon. Veroprosentti on matalimpia evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa. Ensi vuonna kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 41,5 miljoonaa euroa ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan 5,5 miljoonaa euroa. 
 
Espoon seurakunnat ovat suunnitelleet vuoden 2022 toimintansa normaaliolosuhteisiin. Tällä hetkellä koronapandemiatilanne näyttää jälleen vakavammalta. Seurakunnilla on hyvä valmius muuttaa toimintatapojaan jos rajoitukset jälleen kiristyvät.  Käyttötalousmenot ovat lievässä kasvussa kuluvaan vuoteen verrattuna ja ovat noin 45,7 miljoonaa euroa.
 
Espoon seurakuntien toiminnan tarkoituksena on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja mahdollistaa kristillisen uskon ja lähimmäisenrakkauden toteutuminen. Tätä tehtävää toteuttavat viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta sekä yhteisiä palveluja ja tukipalveluja tuottava seurakuntayhtymän virasto.
 
Puhtaasti seurakunnalliseen toimintaan käytetään ensi vuonna 27,4 miljoonaa euroa, mikä sisältää seurakuntien toiminnan, yhteisen seurakuntatyön, kansainvälisen toiminnan sekä viestinnän. Suurin yksittäinen työpanos seurakunnissa ohjautuu lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, mikä onkin yksi seurakuntalaisten eniten arvostamista työmuodoista auttamistyön ohella. Seurakuntien tarjoama apua ei rajoitu vain diakoniatyöhön, perheiden tukemiseen tai sairaaloissa toimimiseen, vaan kulkee läpi seurakunnissa tehtävän työn. Seurakuntien laaja-alaisen toiminnan tarkemmat toimintasuunnitelmat hyväksytään seurakuntaneuvostoissa.
 
Kiinteistöjen ylläpitämiseen Espoon seurakunnissa kuluu ensi vuonna noin viisi miljoonaa euroa. Tapiolan kirkon peruskorjaus valmistuu vuoden vaihteessa. Ensi vuodelle investointeihin on varattu 2 miljoonaa euroa, mikä kohdistuu lähinnä kurssikeskusten ja Kellonummen hautausmaan hankkeisiin. Kiinteistötoimen kulut ovat viime vuosina nousseet ja kiinteistöissä on mittava korjausvelka. Peruskorjaussuunnitelman mukaan vuosina 2025-2031 investointitarpeet ovat lähempänä 100 miljoonaa. Siksi on selvää, että kiinteistökantaa tulee lähivuosina vähentää. Kiinteistöjen vähentäminen tukee myös seurakuntien ympäristötavoitteiden saavuttamista.