Uutislistaukseen

Olarin seurakuntaan etsitään nyt seurakuntapastoria kasvatuksen tiimiin

Espoossa Olarin seurakunnassa tulee avoimeksi määräaikainen seurakuntapastorin palvelussuhde ajalle 15.9.2022-31.8.2023. Viranhoitomääräyksen tehtävään antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Tehtävään voivat ilmoittautua sekä pastorit että teologian maisterit.
 

Olarin kirkon risti ja puiden oksia.

Ilmoittautumisaika seurakuntapastorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen on 19.8.-31.8.2022. Mikäli seurakunta esittää lausuntonaan, että viranhoitomääräys voidaan antaa teologian maisterille, hänet voidaan ottaa seurakuntaan töihin muihin kuin papin virkatehtäviin jo ennen pappisvihkimystä, joka on 4.12.2022.

Viranhoitomääräyksen saajalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Viranhoitomääräyksen saajan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan vihitty pappi tai teologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö.

Seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 (palkkaus 3339 € - 3740 €/kk työkokemuksesta riippuen). Viranhoitomääräyksen saajan tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 § mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Etsimämme työntekijä on oma-aloitteinen, hyvät työyhteisötaidot omaava henkilö, joka hallitsee verkko- ja tiimityötaidot ja on valmis sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Arvostamme aidosti innostavaa ja motivoitunutta työotetta. Tarjoamme mielenkiintoisen työnkuvan ja mahdollisuuden käyttää laajasti omaa osaamista, mukavan ja innovatiivisen työyhteisön sekä tukea työtehtäviin.
Täytettävän seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluvat papin perustöiden (jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus eri ikäryhmien parissa, kaksi rippikoulua vuodessa, sielunhoito) lisäksi kasvatustiimin papin tehtävät, joita ovat mm. nuorisotyön suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen, ryhmänohjaajakoulutuksen toteuttaminen, nuorisotyön teologisena asiantuntijana toimiminen, leiri - ja retkityö, nuorisotyön verkkomedian suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Nuorisotyötä tehdään erityisesti seurakunnan toimitila Chapplessa, joka sijaitsee kauppakeskus Isossa Omenassa.
Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan sähköisesti Kirkko HR -osoitteessa https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat 31.8.2022 kello 15:een mennessä. Haastattelut toteutetaan 2.9.2022 (varapäivä 5.9.2022).

Tiedusteluihin vastaavat: kirkkoherran sijainen Antti Malinen (041 539 8778) tai notaari Pilvi Keravuori (050 462 8616). Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi.

Tietoja Olarin seurakunnasta saat osoitteesta: http://www.espoonseurakunnat.fi/olarin-seurakunta sekä chapple.fi ja nuori.chapple.fi.

19.8.2022 15.19