Uutislistaukseen

Seurakuntien päiväkerhot vetävät taaperoita Espoossa

Espoolaiset päiväkerholaiset ovat yhä nuorempia. Seurakunnan päiväkerhoissa käy eniten parivuotiaita. Päiväkerhovuodelle 2023–2024 ilmoittaudutaan maaliskuussa.

päiväkerho lukkari.jpg

Päiväkerholaisia leikeissään keväällä 2021 Leppävaaran seurakunnan päiväkerhossa. Kuva: Jani Laukkanen.

Espoon seurakuntien kasvatuksen asiantuntija Tiina Hännisen mukaan kirkon päiväkerhotoiminta elää murrosvaihetta. Kerholaisten määrä on laskenut valtakunnallisesti huippuvuosista.

– Kasvatuksen ammattilaisena ajattelen, että on ensisijaisen tärkeää huomioida kohtaamisen laatu määrän sijasta. Päiväkerhotoiminnassa laatu on edelleen erittäin korkealla. Enemmistö kerholaisten vanhemmista on todella tyytyväisiä päiväkerhoihin, summaa Hänninen.

– Kirkon päiväkerhot ovat arjen luksusta. Toimintaan osallistuville perheille kerhot ovat hyvin merkityksellisiä. Oma lapsi tulee kohdatuksi yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päiväkerhot myös koskettavat ja sitouttavat seurakuntaan ison joukon lapsen läheisiä vanhemmista mummeihin ja kummeihin, jatkaa Hänninen.

Espoolaiset arvostavat seurakuntia kasvatuskumppaneina

Huhtikuussa 2022 Espoon seurakunnat tekivät päiväkerholaisten huoltajille kyselyn, johon vastasi noin 130 vanhempaa. Espoolaisvanhemmat arvostavat seurakuntia kasvatuskumppaneina. 80 % vanhemmista arvostaa sitä, että päiväkerhotoiminta tukee lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lähes puolet, 47 %, vastaajista arvostaa päiväkerhojen kristillistä kasvatusta.

Huoltajakyselyiden perusteella päiväkerhotoiminta on tärkeää perheille. Tutut ohjaajat, pienet kerhoryhmät ja kerhopaikkojen läheinen sijainti ovat valttikorttimme, toteaa Hänninen.

Hänninen on seurannut kirkon päiväkerhotoiminnan kehitystä Espoossa jo vuosikymmenen. Hännisen mukaan kirkon päiväkerhojen suosioon on vaikuttanut monipuolistunut varhaiskasvatuksen tarjonta. Espoon kaupungin asukaspuistoissa on ollut maksutonta kerhotoimintaa jo usean vuoden ajan. Vuonna 2019 myös osa-aikainen varhaiskasvatus tuli Espoossa maksuttomaksi.

– Toisaalta liike käy myös toiseen suuntaan. Nykyinen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen huono resurssitilanne ja siitä uutisointi ovat vaikuttaneet niin, että lapsia halutaan taas tuoda nimenomaan seurakunnan päiväkerhoihin.

Päiväkerhovuoteen 2023–2024 ilmoittaudutaan maaliskuussa

Espoon seurakuntien päiväkerhot ovat avoimia kaikille 2–5-vuotiaille espoolaisille eivätkä edellytä kirkon jäsenyyttä. Päiväkerhotoiminta on pääsääntöisesti perheille maksutonta. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Esbo svenskan päiväkerhojen kausimaksuista voi hakea maksuvapautusta.

Espoolaiset vanhemmat kiittävät seurakunnan päiväkerhoja kasvatuskumppanuuden lisäksi hengähdyshetken tarjoamisesta. Huoltajat arvostavat, että päiväkerhot antavat vanhemmille aikaa muiden asioiden hoitoon 75 %, omaa aikaa 64 % ja aikaa muille perheen sisaruksille 46 %.

Myös pienten päiväkerholaisten kokemuksia toiminnasta on kyselty vanhempien kautta. Kyselyn mukaan lapset pitävät kivana päiväkerhossa erityisesti kavereita 81 %, leikkimistä 77 % ja ulkoilua 63 %.

Espoon seurakuntien päiväkerhoihin kausille syksy 2023–kevät 2024 ilmoittaudutaan verkossa 1.–31.3. Mikäli kerhopaikkoja jää vapaiksi, ilmoittautuminen on avoinna myös maaliskuun jälkeen. 

ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON

KATSO UUSI VIDEO SEURAKUNTIEN VARHAISKASVATUKSESTA 

28.2.2023 14.43