Hyppää sisältöön

Valitsijayhdistykset

 

Tälle sivulle päivitetään seurakuntavaalien valitsijayhdistykset Leppävaaran seurakunnassa. Mikäli haluat listasi esittelyn mukaan, ole yhteydessä vaalit.espoo(ät)evl.fi.

 

Kirkko kaikille - Leppävaara

Yhteyshenkilö: Sini Tyvi, sini.tyvi(ät)gmail.com, 040 7321343

Ryhmän tausta: Kirkko kaikille - Leppävaara on puolueisiin ja herätysliikkeisiin sitoutumaton ryhmä Leppävaaran seurakunnan luottamushenkilöitä ja seurakuntavaaliehdokkaita. Muissa Espoon seurakunnissa toimivien Kirkko kaikille -listojen tavoin edustamme erilaisista taustoista tulevia seurauntalaisia, kuten eri puolue- ja herätysliiketaustoista tulevia, partiolaisia, erilaisissa järjestöissä, Tulkaa kaikki - liikkeessä, Tuomasyhteisössä ja ekumeenisessa toiminnassa mukana olevia sekä kirkon jäseniä ilman taustayhteisöä. Meitä yhdistää halu rakentaa tasa-arvoista, uudistuvaa kirkkoa, joka elää ajassa ja toimii rohkeasti.

Tunnus/slogan vaaleissa: Kirkko kaikille – uudistuva, turvallinen ja syrjimätön seurakunta.

Tavoitteet: Tavoitteenamme on rakentaa kirkkoa, joka elää ajassaan seurakuntalaisiaan varten. Kirkon tulee jalkautua seurakuntalaisten keskelle, kokeilla uusia toimintatapoja ja pitää rohkeasti esillä sanomaa Jumalan armosta. Haluamme luoda yhteisön, johon jokainen on tervetullut ja jossa on tilaa monimuotoiselle hengellisyydelle. Haluamme, että kirkko uudistuu ja arvostaa jäseniään sekä kantaa vastuunsa lähimmäisestä lähellä ja kaukana.

Haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Kaikilla pareilla sukupuolesta riippumatta tulee olla mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen.
 • Kohdennamme lähetyksen ja kansainvälisen vastuun määrärahat niille järjestöille, jotka sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 • Toimintaan kutsutaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Alueen monikulttuurisuus huomioidaan järjestämällä toimintaa useammalla kielellä sekä edistämällä eri kristillisten toimijoiden yhteyttä ja uskontodialogia.
 • Olemme aktiivisesti mukana seurakunnan työntekijävalinnoissa. 
 • Toiminta ei ole vain työntekijöiden varassa vaan vapaaehtoisten roolia vahvistetaan. Mahdollistamalla seurakuntalaisten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, edistämme sitä, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan toimia seurakunnassa.
 • Kehitämme nykyisten toimitilojen monipuolista käyttöä mutta haluamme, että seurakunnassa jalkaudutaan kohtaamaan ihmisiä myös toimitilojen ulkopuolelle. Seurakuntamme on aktiivisesti läsnä verkossa ja mahdollistaa myös osallistumisen netissä.
 • Teemme yhteistyötä erilaisten järjestöjen, yhteisöjen sekä paikallisten toimijoiden kanssa.
 • Edistämme vastuullista ja kestävää taloudenpitoa seurakunnassa.
 • Toimimme luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

https://www.facebook.com/kirkkokaikilleleppavaara/

https://www.instagram.com/kirkkokaikilleleppavaara/

 

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhteyshenkilö: Herttaliisa Tuure, herttaliisa.tuure(ät)gmail.com, 040 5594854

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Ryhmän tausta: Kokoomus

Tunnus/slogan vaaleissa: Rakennetaan yhdessä hyvän arjen seurakunta

Tavoitteet:
Rohkeutta, toivoa ja rakkautta

 • puhua uskosta ja sen merkityksellisyydestä
 • edistää kirkkoa, johon kaikki ovat tervetulleita
 • pitää kirkon merkitykselliset toiminnot lähellä ihmistä
 • elää ajassa ja olla edelläkävijä
 • suhtautua avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin
 • turvata kirkon taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
 • inhimillisyyttä kohtaamiseen
 • arvostaa seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista
 • ottamaan vastuuta toimista, jotta kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista
 • kehittää ja ylläpitää yhteistyötä koulujen, kolmannen sektorin, kunnan, hyvinvointi- ja sote-palveluiden kanssa
 • toimia kirkossa ja seurakunnassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa, toinen toistamme arvostaen 
 • kuunnella ja keskustella seurakuntalaisten kanssa ja toimia yhdessä 
 • toimia seurakunnan ja kirkon luottamushenkilönä


Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Seurakuntien ja kirkon taloudesta huolehtiminen on tulevalla kaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme, että kirkko voi jatkossakin tarjota monimuotoisesti eri palveluja ja toimintoja. Tämä tarkoittaa seinistä vähentämistä, mutta toimintoja voi toteuttaa myös uudella tavalla. Seurakunnissa onkin jo tehty kipeitä päätöksiä toimitilojen luopumisista. Seurakunnan toimintoja täytyy nyt miettiä uudelleen, ja myös uudella tavalla.
 • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä ja tähän työhön panostamme. 


Viime vaalikauden onnistumisia:

 • Kokoomuslaisia on luottamushenkilöitä on toiminut Espoon seurakuntien eri luottamustehtävissä kaikilla tasoilla. Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat antaneet oman osaamisensa ja vahvuutensa seurakunnan ja kirkon kehittämiseen toimien yhteistyökykyisinä, ahkerina ja luotettavina jäseninä.
 • Olemme saaneet ajatuksia ja näkökulmia tuotua tulevaan Espoon seurakuntien yhteiseen strategiaan sekä eri toimintojen edistämiseen ja kehittämiseen. 

https://www.leppavaarankokoomus.net/seurakuntavaalit/

Facebook: https://www.facebook.com/leppavaarankokoomus

Kokoomuksen kirkkopoliittinen ohjelma: https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/Kokoomus-seurakuntavaaliohjelma-2022.pdf
 

Yhdessä matkalla

Yhteyshenkilö: Kirsi Nummi, kirsi.s.nummi(ät)gmail.com, 040 8382371

Ryhmän tausta: Yhdessä matkalla -ryhmä toimii kaikissa Espoon suomenkielisissä seurakunnissa. Olemme aktiivisia seurakuntalaisia. Meitä yhdistää tavoite kehittää seurakuntia ja seurakuntayhtymää sekä keskittyminen kirkon perustehtävään. Ryhmämme yhdistää poliittisesti ja yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevia. Meihin kuuluu myös eri kirkollisiin herätysliikkeisiin ja järjestöihin lukeutuvia henkilöitä. Kutsumme kaikkia seurakuntalaisia mukaan rakentamaan seurakuntaa ja kirkkoamme.

Tunnus/slogan: Olemme Yhdessä matkalla ja rakennamme tulevaisuuden kirkkoa ja seurakuntia

Tavoitteet: 

 • Sitoudumme kirkon perustehtävään ja tunnustukseen. Meille tärkeitä asioita ovat lähetystyö, vaikeuksissa olevien espoolaisten auttaminen ja perheiden tukeminen.
 • Seurakunta on hengellinen koti, jossa saa levätä, kasvaa uskossa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia keskinäisessä kunnioituksessa. Haluamme kutsua kaikkia seurakuntayhteyteen ja aktivoida erityisesti nuoria aikuisia toimimaan omassa seurakunnassaan.
 • Luotamme Raamattuun. Seurakunnan tulee kannustaa mukaan toimintaan myös eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Työmuotoja tulee kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan.
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous on pidettävä kestävällä pohjalla.
 • Kirkon toiminnan oleellinen osa on lähetystyö. Haluamme, että Espoon seurakunnat jatkavat työtä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Jokaista tarvitaan: Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, jossa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Tuemme jokaista löytämään oman paikkansa.
 • Sanan ja rukouksen varassa: Raamattu ohjaa meitä toimimaan kaikkien parhaaksi.
 • Toivon sanoma lähelle ja kauas: Teemme lähetystyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ja kehitämme toimintaamme monikieliseksi. Vahvistamme yhteyksiä kristillisiin seurakuntiin ja järjestöihin.
 • Toisistamme välittäen: Seurakunta kohtaa ja auttaa kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
 • Perheitä tukien: Seurakunta tukee perheiden hyvinvointia, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.
 • Luonnon parhaaksi toimien: Toimimme aktiivisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
 • Taloudesta huolehtien: Taloudenhoidon tulee olla kestävällä pohjalla, jotta seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuus varmistuu.

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Lähetystyötä on aktiivisuutemme ansiosta tuettu kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Olemme antaneet tukemme monikielisen työn vahvistamiseen.
 • Leppävaarassa ja muutamassa muussa Espoon seurakunnassa on siirrytty aloitteestamme maksuttomiin päiväkerhoihin, jotta kristillistä kasvatusta voitaisiin tarjota perheille helposti.
 • Olemme olleet toimijoina monissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ja kehittämässä tavoittavaa työtä.
 • Kuluneella vaalikaudella on ryhdytty kiinteistökannan supistamiseen, joka on välttämätöntä talouden kestävyyden varmistamiseksi. Olemme olleet aktiivisia Leppävaaran ja Tapiolan kirkon peruskorjauksessa.
 • Jäseniämme on toiminut valtuustossa, neuvostoissa, johtokunnissa ja toimikunnissa. Näissä jäsenemme tunnetaan ahkerina, perehtyneinä ja kaikkien kannalta tasapainoisia ratkaisuja hakevina.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti strategiatyöskentelyyn, hengellisen työn edistämiseen sekä ympäristöjärjestelmän ja leirikeskustoiminnan kehittämiseen.

http://www.yhdessamatkalla.fi

Facebook: https://www.facebook.com/yhdessamatkalla

 

// ]]>