Kirkon perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksissä. Perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä kumppanin kanssa tai perheenä etnisestä taustasta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Asiakkaita palvellaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Perheneuvojilla ja vastaanottosihteerillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Neuvottelukeskuksessa kokoontuu myös erilaisia hoidollisia ryhmiä.

Perheneuvonnan työntekijät tarjoavat prosessimaista työnohjausta ja lyhyempiä konsultaatioita seurakunnan työntekijöille ja hoidollista työtä tekeville ammattilaisille.

Päivystysajat

Päivystyspuhelimemme on auki ma, ti, to ja pe klo 911, p. 09 8050 2420.

Parisuhteen opintopiiri pikkulapsivaiheen pareille

Aika: Leppävaarassa keskiviikkoisin klo 16–17.30 (25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11, 4.12.)

Haastattelut: 28.8. ja 11.9. klo 16–18

Pikkulapsivaihetta eläviä yhdistää usein samat huolet ja pohdinnat: miten jaksan, miten me jaksamme, milloin tämä helpottaa, miten selviämme tästä, miten jaamme kotityöt, saako aikuinenkin haluta vielä jotain, milloin on meidän kahden aika, onko läheisyys mahdollista säilyttää ja miten kaikesta jaksaisi vielä puhua ja keskustella.

Opintopiiri on tarkoitettu pareille, jotka elävät ruuhkavuosia eli kiireistä pikkulapsivaihetta/arkea, jolloin aikaa ja voimavaroja ei aina riitä parisuhteelle. Opintopiirissä palautetaan mieleen, kuka olen puolisona, naisena/miehenä ja keitä me olemme parina. Miten parisuhdetta voi vaalia uudessa tilanteessa, jossa joutuu ottamaan huomioon usean ihmisen tarpeet? Miten mahdollistuu riittävä huomioiminen, läheisyys ja aikuisen oman tarpeet? Mitkä pelisäännöt sopivat meidän perheellemme? Miten sovittaa äidin, isän ja vanhemman roolit yhteen?

Tulkaa yhdessä parina opiskelemaan parisuhdetta turvallisessa ja luottamuksellisessa ryhmässä! Opiskelemme yksin, kaksin ja koko ryhmän voimin.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa; ryhmä ei sovellu akuuttia kriisitilannetta eläville. Opintopiiri on tarkoitettu vain aikuisille, joten ryhmän aikana lastenhoito tulee järjestyä toisaalla.

Ryhmään otetaan kuusi pariskuntaa. Jokainen pari haastatellaan ennen ryhmän alkua; haastatteluajan voi varata mailitse: anne.kinturi@evl.fi. Ryhmä on osallistujilleen ilmainen; ryhmä on Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen tarjoama.

Opintopiirin luotsaajina toimivat pari- ja perheterapeutti, yksilöpsykoterapeutti Petra Klemettinen-Sakki ja psykoterapeutti, työnohjaaja Anne Kinturi.

Pariskunnat ja perheet saavat keskusteluapua.