Tiedote

 

Aluekeskusrekisterin palveluajoissa huomattavaa viivettä, pahoittelemme tilannetta

Espoon aluekeskusrekisterin työkuorma on kasvanut huomattavasti ennakoitua suuremmaksi johtuen Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkatodistuspalveluiden historian kenties suurimmasta muutoshankkeesta eli siirtymisestä valtakunnalliseen, keskitettyyn sukuselvityspalveluun. Sukuselvitysten toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti, mistä aiheutuu monille haittaa ja viivästyksiä. Olemme tästä erittäin pahoillamme!

Tilannetta pyritään jatkuvasti kaikin mahdollisin keinoin parantamaan ja lyhentämään toimitusaikoja. Muun muassa henkilöstön osaamista vahvistetaan ja olemme rekrytoineet lisää henkilökuntaa.

Näistä toimista huolimatta tilanteeseen ei valitettavasti ole odotettavissa kovin nopeaa helpotusta.

Pitkän toimitusajan vuoksi tulee runsaasti tiedusteluja siitä, voisiko virkatodistustilauksen käsittelyä nopeuttaa.

Periaate kuitenkin on, että käsittelemme tilaukset saapumisjärjestyksessä. Tilaajan kannattaa pyytää lisäaikaa perunkirjoitukselle ja ryhtyä muihinkin tarvittaviin toimiin joutuessaan odottamaan sukuselvitystä.

Ystävällisesti
 

Sari Anetjärvi
keskusrekisterin johtaja
Espoon aluekeskusrekisteri

Lisätietoja: Kirkko ja kaupungin artikkeli tilanteesta