Virkatodistuksen tilaus

Tilauslomake

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat 1.6.2015 alkaen:

Elää -todistus: Espoon seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä) sisältävä todistus on maksuton. Jos todistukseen lisätään muuttotietoja tai aviopuoliso tai lapsia, todistus maksaa 9,00 €.

Virkatodistus (kun tiedot saadaan suoraan jäsentietojärjestelmästä) 9,00 €

Sukuselvitykset:

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu perhelehdistä 9,00 €

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai  kuolintietoa tai kirkollista toimitusta  9,00 €

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja todistuksessa myös muuta kuin todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai  kuolintieto tai tieto kirkollisesta toimituksesta  30,00 €

Sukuselvitys sukututkimusta varten, ensimmäinen 30 min 30,00 €

Jos laatimiseen menee yli 30 min, lisämaksu 15,00 € / jokainen alkava 30 min

Muut todistukset:

Tieteelliseen tutkimukseen annettava todistus, ensimmäinen 30 min 30,00 €

Jos laatimiseen menee yli 30 min, lisämaksu 12,00 € / jokainen alkava 30 min

Kopio jo olemassa olevasta sukuselvityksestä 9,00 €/sivu

Monikielinen todistus 9,00 €

Manuaalisesti laadittu ote kastetodistuksesta 9,00 €

Toimitusmaksu maksullisen todistuksen lähettämisestä 5,50 €

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä päättää kirkkolain mukaan Kirkkohallitus. Maksuissa  pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja.