Leppävaaran Kokoomus ja sitoutumattomat

Ryhmän yhteyshenkilöt:
Elina Wanne, elina@elinawanne.fi, 050 517 1171
Herttaliisa Tuure, herttaliisa.tuure@gmail.com, 040 559 4854

Ryhmän tausta: Leppävaaran Kokoomus kerää ehdokkaita seurakuntavaaleihin Kokoomuksen ja sitoutumattomien listalle.

Tunnus/slogan vaaleissa: Hyvän arjen seurakunta yhdessä leppävaaralaisten kanssa

Tavoitteet:
Seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus Haluamme rakentaa seurakunnasta yhteisön, joka rakentuu jokaisen omista vahvuuksista ja osaamisesta. Seurakuntalaiset on otettava mukaan seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Uusia yhteistyömuotoja seurakunnan ja mm. kunnan välillä etsittävä aktiivisesti.

Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat Kysytään seurakuntalaisilta, mitä he haluavat ja millaisia toiveita heillä on. Tehdään ja toteutetaan yhdessä. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Maailma muuttuu paremmaksi ja turvallisemmaksi pienilläkin teoilla. Erityisesti konkreettiset teot eri taustoista olevien ihmisten tukemiseksi vahvistavat inhimillisyyttä.

Hyvän arjen seurakunta

Seurakunnan jäsenmäärä kasvaa alueen kasvun mukana, rahoituspohja pysyy vakaana. Talous on tasapainoinen ja läpinäkyvä seurakuntalaisille. Resurssit kohdentuvat seurakunnan toimintaan, palvelut pystytään pitämään korkeatasoisina.

Konkreettisia esimerkkejä, mitä haluatte Espoon seurakunnissa edistää seuraavalla nelivuotiskaudella:
Yhteinen seurakuntamme Toisten ihmisten arvostus ja suvaitsevaisuus on luonnollinen osa ihmisyyden kunnioitusta. Seurakunnan roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina sekä uskonnollisen kasvun paikkana tulee vahvistaa. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Vakaa talous toiminnan kehittämisen pohjana Talouden turvaaminen ja sen läpinäkyväksi tekemistä on lisättävä. Seurakuntalaisilla on oikeus tietää, mitä palveluita kirkollisverolla ylläpidetään. Palvelujen turvaaminen seurakunnan eri alueilla on tärkeää. Yhteiskunnan muuttuessa ja siirtyessä myös yhä enemmän digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen, on kehitys otettava vakavasti myös seurakunnassa. Seurakunnan tulee olla ja näkyä siellä, missä ovat seurakuntalaiset.

Vain vaikuttamalla voi muuttaa seurakuntaa Seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa päättäjät seurakuntatasolle, joiden vaikutusmahdollisuuksista kirkossa on pidettävä huolta. Uudet seurakuntapäättäjät valitsevat puolestaan uudet kirkolliskokousedustajat päättämään kirkon ylimpinä päättäjinä kirkon linjasta. Kirkon tulee uudistua pystyäkseen vastaamaan kristillisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Uusia painopistealueita ja toimintatapoja on löydettävä ja resursseja jaettava viisaasti.

Hyvän arjen seurakunta

Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti silloin, kun se on lähellä ihmisten elämää. Me haluamme rakentaa Leppävaaran seurakunnasta yhteisön, jossa jokaisen ääni kuuluu. Seurakuntalaiset on otettava mukaan seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Viime vaalikaudelta konkreettisia esimerkkejä, mitä asioita ajoitte/mitä toteutui:
Talouden tekeminen läpinäkyväksi ja seurakuntaneuvostosta edustus talousryhmään.

Työntekijäresursseja turvattu ja yritetty kannustaa työhyvinvointiin ja siihen panostamiseen.

Palveluja turvattu seurakunnan eri alueilla, jottei tapahtuisi liikaa keskittymistä Leppävaaraan.

Somenäkyvyyttä on lisätty ja siihen olemme aktiivisesti vaikuttaneet.

Toimitilojen säilyttäminen keskeisillä paikoilla.

Linkki ryhmän nettisivulle : www.leppavaarankokoomus.net

Linkki Facebook-sivulle ja muihin sosiaalisen median kanaviin : www.facebook.com/leppavaarankokoomus/

Linkki puolueen/muun taustaryhmän kirkkopoliittiseen ohjelmaan : https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-seurakuntavaaliohjelma-2018/