Uutislistaukseen

Kellonummen hautausmaa sai Green Flag Award -tunnuksen ensimmäisenä hautausmaana Suomessa

Espoolaiselle Kellonummen hautausmaalle on myönnetty arvostettu kansainvälinen viheralan tunnus, Green Flag Award. Laadukkaat GFA-kohteet huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen toteutuksen, kehittämisen, käyttäjät ja ympäristön.

Hautausmaa syysasussaan

Kuva Jukka Granström

Suomessa on palkittu laadukkaasti ylläpidettyjä Green Flag Award -viheralueita jo useamman vuoden ajan. Kansainvälinen Green Flag Award -tunnus myönnettiin 12 viheralueelle ympäri Suomea torstaina 25.8.2022 Kaupunginpuutarhurien Seuran kesäluentopäivillä. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Kellonummen hautausmaa oli mukana ensimmäistä kertaa tunnuksen hakuprosessissa. Tuomarit olivat otettuja alueen rauhallisesta tunnelmasta ja luonnonläheisyydestä. Lisäksi tuomarit vaikuttuivat alueen ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta sekä nykyisessä ylläpitotyössä että tulevaisuuden suunnittelussa. Mm. nurmikoita on muutettu ja muutetaan lisääntyvin määrin niityiksi ja sadevedet ohjataan metsälammesta kohti hautausmaan keskellä olevaa lampea.

Kellonummen hautaustoimen työnjohtaja Sanna Kuula iloitsee hautausmaan saamasta tunnustuksesta. 

- GFA-tunnustuksen saaminen Kellonummen hautausmaalle on iso yhteinen saavutus. Sen takana on pitkäjänteistä työtä kaikilla tasoilla. Merkittävä osansa oli myös Hämeen ammattikorkeakoulun hortonomiopiskelijoilla, jotka laativat meille toiminnanohjaussuunnitelman. Tästä on hyvä jatkaa ja ansaita tunnustus myös tulevaisuudessa, Sanna Kuula sanoo.

Espoon suurin hautausmaa Kellonummi on noin 20 hehtaarin laajuinen englantilaistyyppinen maisemapuisto pohjois-Espoossa. Auli Hietakangas-Kochin suunnittelema hautausmaa jakautuu kahteen pääosaan: metsähautausmaahan ja niittyhautausmaahan. Maisema vaihteleekin metsän suojasta avoimiin niittynäkymiin lampineen. 

Hautausmaan ympärivuotisesta kunnossapidosta vastaa oma henkilökunta, mutta kesäisin Kellonummi tarjoaa ensimmäisen työpaikan kymmenille nuorille sekä kausityötä alan ammattilaisille. Kellonummella tehdään myös yhteistyötä nuoria työhön valmentavien ja syrjäytymistä ehkäisevien tahojen kanssa. Näin Kellonummen hautausmaa voi tukea yhä laajemmin espoolaista yhteisöä. 

Ympäristökysymykset huomioidaan Kellonummen hautausmaalla niin hoitotoimissa kuin hautausmaan suunnittelussa ja kehittämisessä. Hautausmaa tarjoaa rikkaan elinympäristön laajalle kirjolle lintuja, hyönteisiä ja eläimiä.  Runsaan puuston ja lajiston lisäksi haudoille istutetaan joka kesä tuhansia kesäkukkia.

Espoon suurin hautausmaa on toiminut espoolaisten viimeisenä leposijana vuodesta 1987. Kolmenkymmenenviiden vuoden aikana alueelle on haudattu noin 6000 vainajaa. Kellonummelle voidaan haudata arkussa tai uurnassa, tai tuhka voidaan sirotella. Hautausmaa palvelee kristittyjen lisäksi myös muita uskontokuntia ja uskonnottomia.

 

Lisätietoja Green Flag Award -tunnutuksesta ja muista palkituista viheralueista:


Green Flag Award -tunnus 12 viheralueelle

Ennätykselliset 12 viheraluetta saavuttivat Green Flag Award -palkinnon 2022–2023. Hakijoista kaksi ensikertalaisia – haun uusineet viheralueet säilyttivät tunnustuksen

Ensimmäistä kertaa GFA-tunnuksen voittaneita puistoja oli Kellonummen hautausmaan lisäksi Paraisten keskuspuisto. Tunnuksensa uusivat Lahden Pikku-Vesijärvenpuisto, Lepaan kampuspuisto, Tampereen Hatanpään kartanonpuisto ja arboretum, Mikkelin Naisvuori, Espoon Marketanpuisto ja Axxell Överbyn kampus sekä Kotkan puistoista Sapokan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto. Viheralueet saivat tunnustusta tuomareilta erityisesti monimuotoista puutarhakulttuuria edistävästä kasvillisuudesta, monipuolisista virkistysmahdollisuuksista viheralueilla sekä hyvistä käytänteistä puistojen hallinnoinnissa.
Green Flag Award on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen GFA-tunnus.

Laadukkaat GFA-kohteet huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Vuonna 2022 puistot saivat erityistä tunnustusta aktiivisesta kehittämisestä laadukkaamman ja strategisemman kunnossapidon tason edistämiseksi. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet liittyvät yli 2 000 viheralueen kansainväliseen verkostoon 15 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Amerikassa.

Green Flag Award -palkintojärjestelmä on ainoa laatuaan koko maailmassa, jossa koulutettu tuomaristo arvioi viheralueen toimintaa sekä kirjallisesti hallinnointisuunnitelman avulla sekä kohdekäynneillä. Jokainen hakija vastaanottaa vuosittain kirjallisen ammattilaispalautteen, jossa arvioidaan viheralueen toimintoja 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla. Kriteeristö vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaille viheralueille, jonka avulla voidaan esimerkiksi perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.

Green Flag Award -hanke Suomessa
Green Flag Award -verkkosivu

31.8.2022 08.00