Uutislistaukseen

Rippikoulua koskeva kysely käynnissä

Espoon seurakunnat haluaa kuulla nuorten ja heidän huoltajiensa mielipiteitä rippikoulusta. Tiedon keräämistä ja rippikoulun kehittämistä varten toteutetaan tutkimus, jonka tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä nuoren päätöksentekoprosessista rippikouluun liittyen. Tulosten pohjalta suunnitellaan tulevien rippikoulujen viestintää ja markkinointia, jotta rippikoulusta kiinnostuneet nuoret saisivat tietoa niillä keinoin, jotka palvelevat heitä parhaiten.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Haaga-Helia. Yhteistyössä tehtävä määrällinen ja laadullinen tutkimus suunnataan 13–16-vuotiaille nuorille ja heidän huoltajilleen Espoossa. Kyselytutkimusta varten Espoon seurakunnat lähettää tutkimuksen kohderyhmään kuuluville tekstiviestin tai kirjeen. Tutkimuksen kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina, eikä vastaajia ole mahdollista tunnistaa.

Espoossa järjestettävät rippikoulut ovat saaneet nuorilta kiitettävää palautetta vuosien ajan. Espoon seurakunnat toivoo runsasta osallistumista tutkimukseen, sillä sen avulla on mahdollista kehittää rippikouluja ja niiden tavoittavuutta entistä paremmiksi.

Lisätietoja antaa

Johanna Hirsto
Johanna Hirsto
Kasvatuksen asiantuntija
Kirkkokatu 1
02770 Espoo

22.11.2023 07.56