Uutislistaukseen

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien ehdokkaat esittäytyvät ehdokasgalleriassa

Helmikuussa järjestetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuuston vaalit. Seurakuntien luottamushenkilöillä ja papeilla on äänioikeus vaaleissa. Kirkolliskokoukseen on ehdolla 18 maallikkoa ja 7 pappia Espoon seurakunnista.

Istuntosali lehteriltä kuvattuna, salissa ja puhujalavalla ihmisiä pöytiensä ääressä.

Kirkolliskokouksen istunnot pidetään Turussa kaksi kertaa vuodessa. Kuva: Aarne Ormio.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien ehdokasgalleria on avattu evl.fi/ehdokasgalleria-osoitteessa sekä ruotsiksi evl.fi/kandidatgalleriet-osoitteessa. Palvelussa voi tutustua ehdokkaiden perustietoihin sekä ehdokasesittelyihin.

Tiistaina 13. helmikuuta 2024 järjestettävissä vaaleissa valitaan kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Pappisedustajien vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. He valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Myös hiippakuntavaltuuston vaalissa papit äänestävät pappeja ja maallikot maallikoita.

Kirkolliskokous käyttää ylintä päätösvaltaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Se päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Espoon hiippakunnassa ehdokkaat ovat järjestäytyneet kahdelle ehdokaslistalle

Espoon hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen 7 maallikkoedustajaa ja 3 pappisedustajaa. Espoon tuomiokirkkoseurakunta sekä Espoonlahden, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakunnat kuuluvat Espoon hiippakuntaan.

Esbo svenska församlingen puolestaan kuuluu Porvoon hiippakuntaan, josta kirkolliskokoukseen valitaan 3 maallikkoedustajaa ja 2 pappisedustajaa. 

Vaalit koskettavat Espoon seurakuntia usealla tavalla. Ensinnäkin Espoon seurakuntien luottamushenkilöiden ja pappien äänillä on merkittävä painoarvo Espoon hiippakunnan edustajien valinnassa. Useita heistä on myös ehdolla vaaleissa. Tärkein vaikutus on toki lopputuloksessa: tulevan kirkolliskokouksen päätökset vaikuttavat merkittävästi kirkon ja seurakuntien tulevaisuuteen. 

Espoon seurakunnista kirkolliskokousvaalissa on ehdolla yhteensä 18 maallikkoa, seurakunnan jäseniä, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Toivoa on -listalta ehdolla ovat luottamushenkilöt Eeva Gustafsson, Juhana Malme, Jarmo Nieminen, Päivi Raunu, Sini Tyvi, Veera Vuornos ja Elina Wanne ja työntekijöistä Mio Mokki. Kirkkomme puolesta -ehdokaslistalta ehdolla ovat Miika Auvinen, luottamushenkilöt Pertti Järvenpää, Jouni Hörkkö, Anna-Liisa Markkula, Kirsi Nummi, Antero Polso, Kari Roine, Kirsi Rostamo ja Sari Savela. Porvoon hiippakunnassa on maallikkoedustajaksi ehdolla Esbo svenska församlingin luottamushenkilö Anders Blomberg För Kristi kyrka -listalta.

Kirkolliskokouksen pappisedustajiksi Espoon seurakunnista ovat ehdolla seurakuntapastorit Vilppu Huomo, Iida Rotko ja Tapio Suontakanen sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Eero Jokela. Kirkkomme puolesta -listalla ehdokkaina ovat kappalaiset Juha-Pekka Rissanen ja Ari Kunnamo sekä Espoossa luottamushenkilönä toimiva pastori Juha Vähäsarja. Porvoon hiippakunnasta ei ole pappisedustajien vaalissa ehdolla Esbo svenska församlingin pappeja tai luottamushenkilöitä.

Valtakunnallisesti kirkolliskokousvaaleissa on 712 ehdokasta, joista maallikkoja on 505 ja pappeja 207. Hiippakuntavaltuuston vaaleissa on 836 ehdokasta. 

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2024–30.4.2028.

Linkki ehdokasgalleriaan:
evl.fi/ehdokasgalleriaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

24.1.2024 07.55