Uutislistaukseen

Espoossa joka toinen on kirkon jäsen – kasvava monikulttuurisuus kutsuu seurakuntia kehittämään toimintaansa

Espoon evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 157 556. Kirkkoon kuuluu 50,2 prosenttia espoolaisista. Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisestä väestöstä 65,7 prosenttia on seurakuntien jäseniä. Muunkielistä espoolaisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu kaksi prosenttia.

Punatiilisen kirkon pihalla telttakatos ja ihmisiä kahvilla ja juttelemassa

Leppävaaran Päivä kirkonmäellä -tapahtumat ovat kohtaamispaikka, jossa ei välttämättä tarvitse vahvaa suomenkielen taitoa. Kuva: Arto Vallivirta.

Espoon kuudessa evankelisluterilaisessa seurakunnassa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 157 556 jäsentä. Noin joka toinen espoolainen kuuluu kirkkoon – Espoon seurakunnat on näin kaupungin suurimpia yhteisöjä. Jäsenyys on yleisintä kotimaisia kieliä puhuvien joukossa. Heistä 65,7 % on seurakuntien jäseniä.

Kirkkoon kuulumisprosentti vaihtelee seurakunnittain liki 12 prosenttiyksikköä. Yleisimmin kuulutaan kirkkoon Tapiolassa (54,2 %), kun Leppävaarassa seurakuntien jäseniä on 42,3 % alueen asukkaita. Alueen monikulttuurisuus korreloi seurakunnan jäsenyysasteen kanssa. Esimerkiksi Leppävaarassa seurakunnan alueen asukkaista 29,3 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, kun Tapiolan alueella näin on 17,9 % kohdalla. 

Pääkaupunkiseudun seurakuntien toimintaympäristö on monikulttuurinen ja -kielinen. Toistaiseksi kaksi prosenttia Espoon vieraskielisestä väestöstä on kirkon jäseniä. Monikielisyys huomioidaan Espoon seurakuntien strategiassa ja toiminnassa. Kohtaamisia, toimintaa ja viestintää pyritään tekemään yhä monikielisemmin. Esimerkiksi Espoon seurakuntien perheneuvonnan sivusto erilaisine tukiaineistoineen on juuri julkaistu myös englannin kielellä. 

Jäsenmäärän lasku hidastunut 

Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 1364 henkilöä, eli reilut 100 henkeä enemmän kuin edellisvuonna ja noin 400 enemmän kuin viisi vuotta sitten. Liittyneiden määrän kasvu liittyy osittain siihen, että jos vauva rekisteröidään väestötietoihin ennen kastetta, kaste näkyy tilastoissa kirkkoon liittymisenä. Näin on tapana toimia yhä useammin. Esimerkiksi viime vuonna alle vuoden ikäisenä kastettuja lapsia oli 1353, mutta heistä 439 on luettu kirkkoon liittyneisiin. 

Vuoden 2023 aikana Espoossa kirkosta erosi 2861 ihmistä, mikä on tasan 300 ihmistä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1659 hengellä vuonna 2023, mikä on vähemmän kuin kolmena edellisvuonna. 

Espoon vilkas muuttoliike näkyi myös seurakunnissa. Seurakuntiin liittyi muuton kautta 13 553 ihmistä ja seurakunnista muutti 13 303 henkeä. Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakunnissa nettomuutto oli positiivista, seurakuntiin tuli muuttoliikkeen myötä enemmän jäseniä kuin muutti pois. 

Jäsentiedot seurakunnittain 31.12.2023

seurakunta - jäsenmäärä - (muutos edelliseen vuoteen) - alueen asukkaista kuuluu kirkkoon - (kieliryhmästä kuuluu kirkkoon)

 

Esbo svenska församling                13943 (-177), 68,5 % Espoon ruotsinkielisistä

Espoon tuomiokirkkoseurakunta    43 206 (-546), 51,1 % (67,4 % alueen suomenkielisistä)

Espoonlahden seurakunta              28 823 (-239), 51,2 % (65,9 % alueen suomenkielisistä)

Leppävaaran seurakunta                 23 364 (-577), 42,3 % (61,1 % alueen suomenkielisistä)

Olarin seurakunta                           26 634 (-98), 46,0 % (64,2 % alueen suomenkielisistä)

Tapiolan seurakunta                        21 586 (-22), 54,2 % (67,4 % alueen suomenkielisistä)

yhteensä                                         157 556 (-1659), 50,2 % (65,7 Espoon suomen- ja ruotsinkielisistä)

 

Jäsenprosentit perustuvat Tilastokeskuksen alustavaan tietoon vuoden vaihteen väkiluvusta Espoossa ja seurakuntien alueilla.

30.1.2024 15.25