Uutislistaukseen

Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran virka tulee haettavaksi keväällä

Uusi kirkkoherra valitaan välillisellä, seurakuntaneuvoston toteuttamalla vaalilla.

Kuvamosaiikkia Leppävaaran seurakunnan toiminnasta.

Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra vaihtuu, kun kirkkoherra Kalervo Salo jää reilun vuoden kuluttua eläkkeelle. Salo on johtanut seurakuntaa vuodesta 2007.

Leppävaaran seurakuntaneuvosto esittää, että uusi kirkkoherra valitaan välillisellä, seurakuntaneuvoston toteuttamalla vaalilla. Päätöksen vaalitavasta tekee Espoon hiippakunnan tuomiokapituli.

Viime aikoina pääkaupunkiseudulla ja myös koko Espoon hiippakunnassa kirkkoherran vaalit ovat olleet pääsääntöisesti välillisiä vaaleja. Välillisessä vaalissa valinta tapahtuu normaalin rekrytoinnin tapaan ja hakijoiden soveltuvuutta voidaan arvioida laajemmin. Myös välillisessä vaalissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin.

Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana sekä johtaa työyhteisöä. Seurakuntaneuvosto on lisäksi päättänyt, millainen erityinen osaaminen otetaan huomioon seurakunnan uutta kirkkoherraa valittaessa. Leppävaaran erityistarpeissa korostuu strateginen johtajuus ja muutosjohtaminen. Uudelta johtajalta odotetaan myös kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja monenlaisissa yhteistyöverkostoissa.

Alustavan aikataulun mukaan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi loppukeväästä ja valinta tapahtuisi ensi syksyn aikana. Uusi kirkkoherra aloittaa työssään 1.7.2025, jolloin Kalervo Salo jää eläkkeelle. Kirkkoherran virkaa voivat hakea papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon.

Leppävaaran seurakunta on yksi kuudesta Espoon seurakuntayhtymän seurakunnasta. Seurakunta on 23 000 espoolaisen kotiseurakunta. Työntekijöitä on noin 50. Leppävaaran seurakunta on tullut tunnetuksi toimintatapojen kehittämisestä. Leppävaarassa panostetaan voimakkaasti kokeilukulttuuriin. Meidät tunnetaan muun muassa vireästä lapsi- ja nuorisotyöstä, monikulttuurisesta työotteesta, jumalanpalveluselämän kehittämisestä, tiedolla johtamisesta sekä alueen avuntarvitsijoiden monimuotoisesta tukemisesta diakonian keinoin.

Lisätiedot
Kirkkoherra Kalervo Salo
Leppävaaran seurakunta

p. 050 594 1712
kalervo.salo@evl.fi

Kuvat mosaiikissa: Jani Laukkanen (ylärivi), Antti Rintala (kaksi kuvaa alarivissä oikealla), Arto Vallivirta. 

14.2.2024 09.23