Uutislistaukseen

Espoon seurakunnilta miljoona euroa 4.–5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen

Espoon seurakunnat käynnistää hankkeen, jossa vahvistetaan alakouluikäisten sosiaalisia taitoja ja tuetaan ryhmädynamiikkaa kouluissa. Kolmen vuoden hankkeeseen myönnettiin 1 070 000 euron määräraha. Ennalta ehkäisevä toimintamalli on suunniteltu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Kuvassa on lapsia koululuokassa. He keskustelevat pienissä ryhmissä.

Syksyllä 2024 käynnistyvän toiminnan ensisijainen tavoite on tukea espoolaisia lapsia kouluympäristössä vahvistamalla lasten sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 4.–5.-luokkalaiset.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on noussut Suomessa yleiseksi huolenaiheeksi. Samoja ilmiöitä on havaittu myös Espoossa. 

Espoon seurakuntien yhtymän johtaja Risto Hämäläinen kertoo, että käynnistettävä hanke on syntynyt seurakuntien ja Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan yhteisen keskustelun myötä. Molempien toimijoiden yhteisenä havaintona ja huolena on, että yhä nuoremmat lapset voivat pahoin ja häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt. 

- Seurakuntien nykyisen työn lisäksi olemme halunneet etsineet uusia keinoja, joilla olla avuksi tässä tilanteessa. Aika pian keskusteluissa täsmentyi, että tukea kannattaa ohjata alakouluikäisille ja panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan, Risto Hämäläinen kuvaa. 

Hanke liittyy laajasti tunnistettuihin ilmiöihin. Koronan jälkeen isossa ryhmässä toimiminen on ollut monille lapsille ja nuorille haastavaa. Lasten ja nuorten eriarvoisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat vahvistuneet. Myös lasten katujengi-ilmiö on noussut esiin. 

Syksyllä 2024 käynnistyvän toiminnan ensisijainen tavoite on tukea espoolaisia lapsia kouluympäristössä vahvistamalla lasten sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 4.–5.-luokkalaiset. Pyrkimyksenä on toimia ennaltaehkäisevästi eli ennen kuin lasten haasteet kasvavat liian suuriksi. Toiminta niveltyy osaksi Espoon seurakuntien ja Espoon kaupungin kouluyhteistyötä, josta on oma sopimuksensa. 

Työ voi käynnistyä elokuussa 2024 – hankkeeseen palkataan viisi työntekijää

Toimintamallissa luokalle ohjataan kahden vuoden aikana 12–14 yhteistä työskentelyä ja lisäksi joka luokalle on kaksi leirikeskuspäivää. Toiminta toteutetaan pedagogisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Myös toiminnan kohdentamisessa käytetään tarveharkintaa yhdessä perusopetuksen kanssa. 

- Seurakuntien näkökulmasta kyse on diakonisesta nuorisotyöstä. Tuemme lasten hyvää elämää, vahvistamme sosiaalisia taitoja ja ehkäisemme yksinäisyyttä, Risto Hämäläinen sanoo. 

Seurakuntien puolelta työn on mahdollista käynnistyä elokuussa 2024. Hankkeeseen palkataan hankekoordinaattori ja neljä hanketyöntekijää. Yksi työntekijöistä toimii ruotsinkielisillä kouluilla. Hanke kestää kevätlukukauden loppuun 2027. 
 

21.3.2024 16.33