Uutislistaukseen

Espoon seurakunnat toimivat neljällä mantereella – 1,77 miljoonaa euroa kansainväliseen apuun ja lähetystyöhön

Espoon seurakunnat jakoivat 1,77 miljoonan euron määrärahan lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun. Viiden järjestön kautta espoolaiset kantavat globaalia vastuuta ja toimivat Euroopan lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Yhteistyökumppanit jakavat Espoon seurakuntien arvot ja sitoutuvat toiminnassaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Espoolaiset tukevat Medialähetys Sanansaattajien kautta mm. radiotyötä Thaimaassa. Kuvassa on kaksi naista,...

Espoolaiset tukevat Medialähetys Sanansaattajien kautta mm. radiotyötä Thaimaassa. Penprapha Tangsirisatian (kuvassa vasemmalla) tuottaa vuorovaikutteista Sydänystävä-ohjelmaa viidesti viikossa. Myös kuuntelijatapaamiset ovat tärkeitä ja toivottuja. Kuva: Annaleena Pakkanen / Sansa

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto jakoi kokouksessaan 20. maaliskuuta tämän vuoden määrärahat lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun. 1,77 miljoonaa euroa jaettiin viime vuoden tapaan viiden järjestön kesken.

Määräraha myönnettiin hakemusten perusteella seuraavasti:

  • Kirkon Ulkomaanapu 740 000 euroa
  • Suomen Lähetysseura 740 000 euroa
  • Medialähetys Sanansaattajat 145 000 euroa
  • Suomen Pipliaseura 115 000 euroa
  • Evankelinen lähetysyhdistys 25 000 euroa

Sisällöllisesti hankkeet ovat Espoon seurakuntien kansainvälisen vastuun toteuttamista eri puolilla maailmaa yhdessä kumppanien kanssa. Näin ollen on olennaista, että hankkeet ovat seurakuntien strategian linjausten mukaisia ja toteutetaan samoin periaattein kuin työ omalla alueella.

Tuki jakautuu kymmenille hankkeille

Espoon seurakunnat toteuttavat omaa perustehtäväänsä, lähetystyötä ja kansainvälistä auttamistyötä, kumppanijärjestöjen kautta. Suurin osa hankkeista toteutetaan myös paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten alueella toimivien kirkkojen, kristillisten järjestöjen tai muiden toimijoiden kanssa. Tuettuja hankkeita yhdistää se, että niiden tavoitteena on tukea ja auttaa ihmisiä ruohojuuritasolla ja vahvistaa paikallisia yhteisöjä edistämään ihmisten hyvinvointia, voimaantumista ja aktiivista toimijuutta.

Hankkeiden sisältöjä:

  • Suomen Lähetysseura käyttää määrärahaa mm. ruoka- ja vesiturvan parantamiseen, rauhantyöhön ja teologiseen koulutukseen. Hankkeita toteutetaan mm. Boliviassa, Israelissa, Kiinassa, Senegalissa ja Syyriassa. 40 000 euroa osoitetaan Tansaniaan, jonne istutettavat puut omistetaan symbolisesti Espooseen syntyville lapsille.
  • Kirkon Ulkomaanapu ohjaa Espoon määrärahan useamman kymmenen hankkeen rahoitukseen. Suurimmalla osalla hankkeita pyritään takaamaan riittävää toimentuloa ja laadukasta koulutusta naisille, lapsille, pakolaisilla ja yhteiskunnan marginaalissa oleville ihmisille. Kirkon Ulkomaanapu panostaa myös rauhantyöhön.
  • Suomen Pipliaseura kohdistaa espoolaisten tuen mm. naisten lukutaidon tukemiseen Afrikassa ja raamattutyöhön Intiassa, Egyptissä ja Lähi-idässä.
  • Sansalle annettu tuki käytetään mm. Toivoa naisille -radiotyöhön Intiassa sekä erilaisiin mediahankkeisiin Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Pakistanissa, Sri Lankassa ja Thaimaassa.  
  • Evankelinen lähetysyhdistys käyttää saamansa tuen mm. koulutoiminnan kehittämiseen Sambiassa ja Viron kirkon diakonia- ja perhetoiminnan tukemiseen.

Espoolaisten tuki käytetään hakijoiden ilmoittamiin hankkeisiin ja tuella ei rahoiteta muuta hakijan toimintaa. Järjestöt raportoivat Espoon seurakunnille siitä, miten saatu määräraha on käytetty.

21.3.2024 16.39