Uutislistaukseen

Leppävaaran kirkkoherran virka on haettavana

Leppävaaran seurakunta etsii kirkkoherrakseen muutosjohtajaa.

Kuvakollaasi Leppävaaran elämästä

Välähdyksiä Leppävaarasta. Kuvat Antti Rintala, Jani Laukkanen ja Arto Vallivirta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran viran. Seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran.

Kirkkoherran virkaa voivat hakea papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Lisäksi seurakuntaneuvosto on määritellyt erityiset tarpeet, jotka otetaan huomioon arvioitaessa hakijoiden sopivuutta kyseiseen virkaan.

Leppävaarassa kirkkoherralta odotetaan etenkin laaja-alaista muutosjohtajuutta. Hänen tulee johtaa työyhteisöä muuttuvassa ympäristössä, ohjata resursseja strategian mukaisesti sekä aktiivisesti kehittää seurakuntatyötä eteenpäin. Verkostoituminen ja viestintä on keskeisiä osaamisalueita. Monikulttuurisella alueella kirkkoherralta odotetaan myös kielitaitoa. Tarpeet on kuvattu yksityiskohtaisemmin hakuilmoituksessa KirkkoHR-järjestelmässä

Leppävaaran seurakuntaan kuuluu noin 23 300 ihmistä. Seurakuntalaisia kaikista Leppävaaran asukkaista on noin 42 prosenttia ja alueen suomenkielisistä asukkaista noin 61 prosenttia. Leppävaara on Espoon monikulttuurisin kaupunginosa. Noin 30 prosenttia leppävaaralaisista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Espoon seurakuntien arvot ovat armo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus. Leppävaaran seurakunta on tullut tunnetuksi toimintatapojen kehittämisestä ja seurakunnassa on panostettu kokeilukulttuuriin. Meidät tunnetaan muun muassa vireästä lapsi- ja nuorisotyöstä, monikulttuurisesta työotteesta, jumalanpalveluselämän kehittämisestä, tiedolla johtamisesta sekä alueen avuntarvitsijoiden monimuotoisesta tukemisesta diakonian keinoin. Palkattuja työntekijöitä seurakunnassa on 47.

Hakuaika päättyy 20. toukokuuta 2024. Suunnitellun aikataulun mukaan kirkkoherra valitaan ensi syksynä. Uusi kirkkoherra aloittaa työssään 1.7.2025, jolloin seurakuntaan vuodesta 2007 johtanut Kalervo Salo jää eläkkeelle.

22.4.2024 15.51