Uutislistaukseen

50 000 euroa katastrofiapua Itä-Afrikkaan

12.5.2017 17.45

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt huhti- ja toukokuussa yhteensä 50 000 katastrofiapua Itä-Afrikan kuivuuskriisin uhrien auttamiseen. Avusta 20 000 euroa menee Etiopiaan Suomen Lähetysseuran kautta ja 30 000 euroa Etelä-Sudaniin, Somalimaahan ja Keniaan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä.

Kuivuuskriisi koettelee koko itäistä Afrikkaa. Etiopiassa se on alueen pahin katastrofi kolmeen vuosikymmeneen. Sadetta, joka tavallisesti alkaa maalis-huhtikuussa, odotetaan edelleen. Kaksi edellistä sadekautta ovat jääneet väliin, mikä on aiheuttanut vaikean kuivuuden ja satojen menetyksen laajalla alueella. Ruoka-avun tarpeessa on noin 5 miljoonaa ihmistä.

Etelä-Sudanissa miljoonat ihmiset kärsivät vakavasta ruokapulasta ja sadat tuhannet lapset aliravitsemuksesta. Alueille on virrannut merkittävissä määrin lisää ihmisiä vielä vakavammasta kuivuudesta kärsiviltä alueilta, joissa ei ole enää eloon jäämisen mahdollisuuksia. Puhtaan veden puute heikentää hygieniatasoa ja aiheuttaa tartuntatautien etenemistä.

Suomen Lähetysseuran on toiminut Etiopiassa vuodesta 1968 lähtien. Sen kautta välitettävä tuki kohdistetaan ensisijaisesti haavoittuviin väestöryhmiin kuten aliravitsemuksesta kärsiviin lapsiin sekä imettäviin äiteihin ja raskaana oleviin naisiin. Lähetysseuralla on maassa omia työntekijöitä ja se toimii yhteistyössä paikallisen Mekane Yesus -kirkon kanssa.

Kirkon Ulkomaanapu toimittaa apua ihmisille Etelä-Sudaniin, Somalimaahan ja Keniaan koordinoiden työtä muiden ACT-allianssin toimijoiden kanssa. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä. Etelä-Sudanissa ruoka-apu toimitetaan perille yhteistyössä YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman kanssa.

Espoon seurakunnat ovat varanneet tälle vuodelle katastrofiapuun 80 000 euroa, josta 8.5. myönnettiin 20 000 euroa Lähetysseuralle. Kirkon Ulkomaanavun 30 000 euroa oli alun perin myönnetty ebolakriisin torjumiseen. Tähän suunnitellun kansainvälisen projektin peruunnuttua yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.4., että tukea ei peritä takaisin vaan se kanavoidaan Itä-Afrikan akuuttiin kriisiin.