Espoon seurakuntayhtymästä on haettavissa musiikkiavustuksia

5.12.2017 09.52

Kuvituskuva: Kuvassa urkujen keskettimisto

Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa.

Avustusperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat (su, sv, en)

Määrärahasta jaetaan pääsääntöisesti 1000 – 4000 € suuruisia avustuksia. Myöntämisen edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto osoittaa vuoden 2018 talousarviossa tarkoitukseen tarvittavat varat joulukuun kokouksessaan.

Hakuaika umpeutuu 31.1.2018 ja apuraha on käytettävä 30.6.2019 mennessä. Hakemukset lähetetään osoitteella

Espoon seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 200
02771 ESPOO

tai sähköisesti: kirjaamo.espoo@evl.fi

Kuoreen merkitään "Hengellisen musiikkityön avustus".

Avustuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela, puh. 8050 2590. Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

UNDERSTÖD FÖR MUSIK KAN SÖKAS HOS ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vi stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan (su, sv, en.

I regel utdelas understöd på 1 000 – 4 000 €. Förutsättningen för att understöd ka beviljas är att gemensamma kyrkofullmäktige har vid möte idecember anvisat i budgeten för 2018 de för ändamålet nödvändiga medlen.

Ansökningstiden löper ut 31.1.2018, och understödet ska användas före 30.6.2019. Ansökningarna sänds under adress

Esbo kyrkliga samfällighet
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi

Skriv "Understöd för andligt musikarbete" på kuvertet.

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 8050 2590. E-postadress: fornamn.efternamn@evl.fi.

« Uutislistaukseen