Espoon seurakuntien talouden sopeuttamisohjelma jatkuu

14.12.2017 14.23

KirkkoEspoossa_pysty_nega_S.jpg

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020.

Talousarvio perustuu strategian mukaisesti 1,0 prosentin kirkollisveroon. Talousarvio on 3,4 miljoonaa alijäämäinen.

Talouden sopeuttamisohjelma jatkuu vuonna 2018. Seurakuntien käyttötalousmenot ovat 44 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2017. Verotulojen määräksi arvioidaan 41,5 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen saman verran kuin tänä vuonna tullaan saamaan.  Valtionrahoitusta Espoon seurakunnat saa ensi vuonna 5,3 milj. euroa. Valtionrahoituksella korvataan seurakuntien lakisääteisistä tehtävistä kuten väestökirjanpidosta, kirkkojen ylläpidosta sekä hautaustoimesta koituvia kuluja.

Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 3,6 milj. euroa, joka on noin 29 % enemmän kuin vuonna 2017. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan poistoja eikä myöskään vuoden 2018 investointeja. Investointeihin on varattu ensi vuodelle 7,6 milj. euroa. Niiden rahoittamiseen arvioidaan kuluvan säästöjä 3,7 miljoonaa.

Hallintojohtaja Risto Hämäläisen mukaan investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan vuoden 2018 kuluessa osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Investointiohjelmaa tultaneen karsimaan ja hankkeita priorisoimaan kestävän rahoituspohjan varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Toiminnallisesti seurakuntien keskeisiä painopisteitä seuraavalle vuodelle ovat muun muassa vapaaehtoistoiminnan ja viestinnän kehittäminen sekä monikulttuurisuuden laajempi huomioiminen toiminnassa. Myös rippikoulun uudistuminen  ja ensi syksyn seurakuntavaalit näkyvät seurakuntien toimintasuunnitelmissa.

Jokainen seurakunta ja yksikkö on asettanut toiminnalleen myös ympäristötavoitteet. Esimerkiksi kiinteistöjen hoidossa jatketaan energiaa säästävien ratkaisujen kehittämistä. Seurakuntien osalta korostuu erityisesti ympäristökasvatus.

« Uutislistaukseen