Uutislistaukseen

Roger vid altaret

Neljä hakee Esbo svenska församlingin kirkkoherraksi

7.8.2018 09.12

Espoon ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Roger Rönnberg jää eläkkeelle ensi huhtikuussa. Seurakuntaneuvosto valitsee seuraajan 2. lokakuuta 2018.

Esbo svenska församlingin kirkkoherran virkaan neljä hakijaa

Espoon ruotsinkielisen seurakunnan, Esbo svenska församlingin, kirkkoherra Roger Rönnberg jää eläkkeelle 1.4.2019. Kirkkoherran virka on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä virkaan ilmoittautui neljä hakijaa:

  • kappalainen Monica Cleve (Ekenäsnejdens svenska församling)
  • kappalainen Kira Ertman (Esbo svenska församling)
  • kirkkoherra Karl af Hällström (Lovisa svenska församling)
  • hiippakuntadekaani Magnus Riska (Borgå stift)

Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee ehdokkaat 21. elokuuta ja antaa lausuntonsa ehdokkaiden pätevyydestä ja soveltuvuudesta.  Varsinaisen valinnan tekee Esbo svenska församlingin seurakuntaneuvosto kokouksessaan 2. lokakuuta 2018.

Vaalia valmistelee seurakuntaneuvoston asettama haastatteluryhmä, johon kuuluvat lääninrovasti Martin Fagerudd ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Thea Kusénius sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Tanja Holm, Heidi Juslin-Sandin, Tiina Kujala, Hannele Nygård ja Camilla Vuoristo.

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin syyskuussa järjestettävässä paneelikeskustelussa. Tilaisuuden tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Esbo svenska församling on Suomen suurin ruotsinkielinen seurakunta. Jäseniä oli vuoden 2018 alussa 15 147 ja työntekijöitä on noin 40. Seurakunta toimii koko Espoon alueella ja sen kotikirkko on Espoon tuomiokirkkoseurakunta.Fyra sökande till kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling 

Esbo svenska församlings kyrkoherde Roger Rönnberg går i pension 1.4.2019. Domkapitlet i Borgå stift har lediganslagit tjänsten, som inom utsatt ansökningstid har fått fyra sökande:

  • kaplan Monica Cleve (Ekenäsnejdens svenska församling)
  • kaplan Kira Ertman (Esbo svenska församling)
  • kyrkoherde Karl af Hällström (Lovisa svenska församling)
  • stiftsdekan Magnus Riska (Domkapitlet i Borgå stift).

De sökande intervjuas av domkapitlet i Borgå stift 21.8 och domkapitlet ger därefter sitt utlåtande om deras behörighet, skicklighet och förmåga för tjänsten. Församlingsrådet i Esbo svenska församling väljer sedan kyrkoherde vid sitt möte 2 oktober 2018.

Domkapitlet har utsett kontraktsprosten Martin Fagerudd, Mellersta Nylands prosteri, att bereda det indirekta kyrkoherdevalet, där församlingsrådet alltså väljer kyrkoherde.

Valet förbereds av en intervjugrupp som tillsatts av församlingsrådet. I den ingår kontraktsprosten Martin Fagerudd och församlingsrådets vice ordförande Thea Kusénius samt församlingsrådsmedlemmarna Tanja Holm, Heidi Juslin-Sandin, Tiina Kujala, Hannele Nygård och Camilla Vuoristo.

Församlingsmedlemmarna har möjlighet att bekanta sig med de sökande vid en paneldiskussion som ordnas i september, närmare information om tidpunkt och plats ges senare.

Esbo svenska församling är med sina 15 147 medlemmar den största församlingen i Borgå stift. Församlingen har ca 40 anställda och har verksamhet i hela Esbo stad med Esbo domkyrka som sin huvudkyrka.