Uutislistaukseen

Kolumbia_psykososiaalisen tuen workshop 4_Albin Hillert_web_S.jpg

1,7 miljoonaa euroa kansainväliseen apuun ja lähetystyöhön

28.3.2019 15.50

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto jakoi 27.3.2019 kokouksessaan avustukset lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto jakoi 27.3.2019 kokouksessaan avustukset lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Vuoden 2019 määräraha on 1,7 miljoonaa euroa, mikä on 4,1 % arvioidusta kirkollisverotulosta. Järjestöt käyttävät saamansa tuen ulkomaiseen työhön, joka on lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa, kirkollista kehitysyhteistyötä tai humanitaarista avustamista.

Järjestöjen työalueita on ympäri maailmaa: Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa mutta myös Euroopassa. Esimerkiksi Suomen Lähetysseura käyttää avustusta mm. rauhantyöhön Kolumbiassa, paikallisten kirkkojen tukemiseen Senegalissa ja Thaimaassa sekä teologiseen opetukseen Kiinassa. Suomen Pipliaseuran määrärahalla tuetaan naisten lukutaitoa Afrikassa, vuonna 2019 erityisesti vähemmistökieliä Etopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa. Kansanlähetyksen kautta tukea menee myös Viroon, jossa tehdään mm. evankeliointia sekä kehitysvammais- ja diakoniatyötä. Kirkon Ulkomaanavun määrärahaa puolestaan ei kohdenneta etukäteen, vaan sitä käytetään humanitaariseen apuun akuuteissa tilanteissa.

Suurimmat avustukset jaettiin Kirkon Ulkomaanavulle, jonka osuus oli 595 424 euroa, ja Suomen Lähetysseuralle, joka sai 541 727 euroa. Tukea annettiin kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Jakamattoman kansainvälisen vastuun määräraha (1 699 270 euroa) jaettiin seuraavasti:

  • Kirkon Ulkomaanapu 595 424 €
  • Suomen Lähetysseura 541 727 €
  • Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 185 900 €
  • Lähetysyhdistys Kylväjä 106 884 €
  • Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys 100 766 €
  • Medialähetys Sanansaattajat 91 250 €
  • Suomen Pipliaseura 57 095 €
  • Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland 20 221 €

Määrärahan jakosuhteiden perusteena ovat valtakunnalliset kokonaistilastot lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta vuodelta 2017.

Määrärahat myönnettiin hakemusten perusteella, jossa on kerrottu käyttötarkoitus, selvitys vuoden 2017 avustuksen käytöstä sekä selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta järjestössä eri sukupuolten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta. Määrärahan edellytyksenä on, että tuettavassa toiminnassa noudatetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakia.

Yhteinen kirkkovaltuusto kävi yhdenvertaisuuden toteutumisesta pitkän keskustelun, jonka päätteeksi yhteisen kirkkoneuvoston pohjaesitys hyväksyttiin äänin 33-24, 2 tyhjää. Rasmus Tillanderin kaatuneen vastaesityksen mukaan tukea olisi jaettu vain Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle, Pipliaseuralle ja Medialähetys Sanansaattajille.

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia eli auttamistyö on seurakuntien perustyötä. Suomessa seurakunnat hoitavat tätä perustehtäväänsä yhteistyökumppaneiden eli kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Nyt myönnettyjen avustusten lisäksi Espoon seurakuntien talousarviossa on tälle vuodelle varattu kansainväliseen työhön seuraavat summat: Katastrofirahasto 80 000 €, Suomen Merimieskirkko 30 000 € ja kansainvälinen ystävyysseurakuntatoiminta 10 000 €.

Kuva: Espoon seurakuntien tuki ohjautuu Suomen Lähetysseuran kautta mm. Kolumbiaan, jossa paikallinen kirkko on aktiivinen rauhantyössä. Kirkko tukee Antioquian alueen yhteisöjä, joissa paikalliset kyläläiset ja entiset FARCin taistelijat opettelevat elämään yhdessä. Projektissa on mukana kaikkiaan 300 perhettä. Kirkon vetämissä työpajoissa on käsitelty muun muassa sovinnontekoa ja anteeksiantoa. Kuvaaja: Albin Hillert