Uutislistaukseen

Kirkko ja kaupungin sopimusta koskeva aloite

11.6.2019 09.31

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto on irtisanonut pääkaupunkiseudun yhteistä mediaa Kirkko ja kaupunkia koskevan yhteistyösopimuksen vuoden 2021 alusta. Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle jätettiin 10.6. aloite sopimusta koskien.
Vantaan kirkkovaltuuston päätöksen vuoksi Espoon, Helsingin ja Kauniaisten seurakuntayhtymien on aloitettava sopimusneuvottelut muuttuneen tilanteen vuoksi. Myös Vantaan seurakuntayhtymä on ilmoittanut halunsa neuvotella uuden sopimuksen yhteisestä mediasta. Yhteinen Kirkko ja kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa pitkän yhteisen valmistelun tuloksena.

 

Espoon yhteinen kirkkoneuvosto sai 10.6. kokouksessaan aloitteen Kirkko ja kaupungin sopimusta koskien. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Risto Sepposen aloitteessa esitetään, että Kirkko ja kaupunki -yhteistyön pohjaksi valmistellaan muiden sopijaosapuolten kanssa strategia, jossa huomioidaan seurakuntayhtymän paremmat mahdollisuudet vaikuttaa vuosittaisiin kustannuksiin, paikallisen tapahtumailmoittelun ja uutisten riittävä näkyvyys ja seurakuntien viestintätarpeiden huomioiminen sekä verkkoviestinnän entistä parempi hyödyntäminen ja varautuminen printtimedian merkityksen vähenemiseen. Lisäksi Sepposen aloitteessa esitetään, että Espoon seurakuntayhtymän neuvotteluaseman varmistamiseksi yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistellaan ehdotus Kirkko ja kaupunki -sopimuksen irtisanomiseksi.

Asian käsittely

Aloite kirjattiin vastaanotetuksi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 10.6.2019. Aloite menee valmisteluun viestinnän toimikunnalle, joka käsittelee asiaa elokuun kokouksessa. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys tulee käsiteltäväksi 26.8.

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta vilkkaan ja pitkän keskustelun. Sopimusneuvottelut käynnistyvät joka tapauksessa, koska Vantaan seurakuntayhtymä on irtisanonut sopimuksen. Sopimusmuutokset hyväksytään kunkin sopijaosapuolen kirkkovaltuustossa.