Uutislistaukseen

Kirkonmäelta joudutaan kaatamaan kuusia

10.3.2020 09.00

Tuhohyönteisten vahingoittamien kuusten kaatoon on haettu maisematyölupa Espoon kaupungilta.

Kirkon hautausmaan vieressä olevasta pienestä metsästä kaadetaan huhtikuussa noin 25 kirjanpainajan tuhoamaa kuusta. Osa puista on kuollut ja osa on kuolemassa. Luonnonvarakeskuksen lausunnon mukaan vaurioituneet kuuset on syytä kaataa ennen kirjanpainajan parveiluaikaa, ettei hyönteinen leviä muihin alueen puihin.

Espoon kaupungin rakennusvalvonnasta on haettu maisematyölupaa Luonnonvarakeskuksen lausunnon toimenpide-ehdotusten mukaan. Kaadettavat kuuset sijaitsevat Kirkon hautausmaahan ja pappilan pihaan rajautuvassa metsikössä.

Kirjanpainajat ovat kuusen pahimpia hyönteistuholaisia, jotka vaivaavat varttuneita tai vaurioituneita kuusia. Hyönteinen lisääntyy kuusen kuoren alla. Aikuisten ja toukkien kaivamat syömäkuviot katkaisevat puun nilakerroksen nestevirtaukset, jolloin latvuksen ravinteiden saanti heikkenee ja puu alkaa hiljalleen kuivua. Syömäkuvioiden yltäessä rungon ympäri puu kuolee.