Uutislistaukseen

Tuomiokirkkoseurakunnassa valmistaudutaan kirkkoherran vaaliin

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra vaihtuu, kun tuomiorovasti Antti Kujanpää jää noin vuoden kuluttua eläkkeelle.

Espoon tuomiokirkko

Antti Kujanpää on johtanut tuomiokirkkoseurakuntaa 12 vuotta ja saavuttaa eroamisiän, 68 vuotta, ensi syyskuussa.  Uusi kirkkoherra voidaan valita perinteiseen tapaan jäsenäänestyksellä tai välillisellä vaalilla, jonka suorittaa Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.  
 
Päätöksen kirkkoherran vaalitavasta tekee Espoon tuomiokapituli, jolle seurakuntaneuvosto tekee asiaan liittyvän esityksen.  Viime aikoina pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaalit ovat yhtä lukuun ottamatta olleet välillisiä vaaleja.
 
Uusi kirkkoherra valitaan kevään lopulla, mutta ehdokkaat lienevät selvillä jo ennen joulua.
 
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherralta edellytetään muita kirkkoherroja laajempi pastoraalitutkinto, sillä hänen virkaansa kuuluu myös tuomiorovastin tehtävä. Tuomiorovasti on tuomiokapitulin varapuheenjohtaja ja tarvittaessa piispan sijainen.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alue kattaa noin puolet Espoosta.  Seurakunta on Suomen viidenneksi suurin,  jäseniä on noin 46 500.  Tunnusomaista seurakunnalle on laaja-alainen alueellinen toiminta, joka perustuu kattavaan kappeliverkostoon, vapaaehtoisten panokseen ja moniammatillisiin työntekijätiimeihin.
 

 

1.10.2020 14.57