Uutislistaukseen

Olarin kirkon messu

Olarin kirkkoherran virka haettavana 

13.10.2021 09.07

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Olarin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 12.11.2021. 

Virka toteutetaan välillisenä eli seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran keväällä 2022.  Uusi kirkkoherra aloittaa tehtävässään 1.10.2022, kun nykyinen kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja jää vanhuuseläkkeelle.
 
Kirkkoherran virkaa voivat hakea papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Lisäksi seurakuntaneuvosto on määritellyt erityiset tarpeet, jotka otetaan huomioon arvioitaessa hakijoiden sopivuutta kyseiseen virkaan.  Olarissa kirkkoherralta odotetaan osaamista mm. strategisessa johtamisessa, erilaisten kulttuurien huomioimisessa, asiantuntijoiden henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä. Tärkeänä pidetään myös, että kirkkoherra pitää kirkon sanomaa Jumalan rakkaudesta esillä rohkeasti ja monikanavaisesti. 
 
Olarin seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Olari on tiivis metroradan varrella ja meren läheisyydessä sijaitseva moderni kaupunkiseurakunta. Jäseniä seurakunnassa on 27 000 ja työntekijöitä 55. Seurakunta on tunnettu monipuolisesta jumalanpalveluselämästä, rikkaasta musiikkitoiminnasta ja uudenlaisesta työotteesta kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitsevassa Chapple-tilassa.
 
Hakuilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan KirkkoHR-järjestelmässä.